Kennisbank

Crypto nalaten met een multisig wallet

In de wereld van cryptocurrencies is het essentieel om de veiligheid van digitale activa te waarborgen. Crypto transacties zijn vaak onomkeerbaar en kunnen gevoelig voor fraude zijn. Een extra laag van bescherming kan bereikt worden met multi-signature (multisig) technologie.

Multisignature technologie

Multisig technologie vraagt naar meerdere handtekeningen om een transactie goed te keuren. Het zorgt ervoor dat een enkele partij jouw crypto’s niet kan ontvreemden. Er zijn meerdere privésleutels nodig zijn om de wallet te ontgrendelen. In het geval van crypto in een nalatenschap betekent dit dat de fondsen die in de erfenis worden gehouden niet vrijgegeven kunnen worden totdat alle betrokken partijen hun goedkeuring hebben gegeven.

Image by Florian Berger from Pixabay

Traditioneel voorbeeld

Om te begrijpen hoe multisig gebruikt kan worden in het vrijgeven van cryptocurrency in een nalatenschap, kijken we eerst naar een traditioneel voorbeeld van een vastgoedtransactie. In een traditioneel proces wordt een derde partij als mediator gebruikt om fondsen vast te houden totdat een transactie is voltooid. Bijvoorbeeld, in een vastgoedtransactie draagt de verkoper de akte over aan de notaris en de koper draagt de fondsen over aan de notaris. De notaris houdt de fondsen vast totdat de overdracht is voltooid. Daarna worden de fondsen aan de verkoper vrijgegeven en de akte aan de koper. In de wereld van cryptocurrency is hetzelfde principe van toepassing.

Crypto voorbeeld

Bij een crypto erfenis houdt de notaris de fondsen vast totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De notaris moet extra voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de fondsen veilig worden bewaard en aan de juiste ontvanger(s) worden overgedragen, aangezien cryptocurrency transacties onomkeerbaar zijn. Bovendien moet de notaris ervoor zorgen dat de voorwaarden van het testament worden nageleefd voordat vrijgave plaatsvindt. Het nalaten van crypto wordt een veiliger proces met behulp van multisig.  Door het vereisen van goedkeuring door meerdere partijen voor de vrijgave van fondsen kan een enkele partij de crypto niet ontvreemden. Bijvoorbeeld, Ina wil crypto’s nalaten aan Jan. Ina kiest ervoor om een notaris te betrekken bij het opstellen van haar testament. Ze gebruikt een multisig wallet die handtekeningen van Jan en de notaris vereist om de fondsen vrij te geven. Dit kan naar keuze worden uitgebreid met meerdere partijen.

Om het nalaten van de crypto’s te starten, stuurt Ina bijvoorbeeld Bitcoins naar de multisig wallet. Vanaf dit moment zijn de crypto’s bevroren en kan Ina ze niet meer verplaatsen zonder de goedkeuring van de overige partijen. De fondsen worden in de wallet bewaard totdat de voorwaarden voor vrijgave zijn voldaan. In dit geval is de voorwaarde het overlijden van Ina. Zodra het overlijden van Ina is vastgesteld en de notaris hier kennis van heeft genomen, dienen alle partijen akkoord te gaan met de vrijgave van de fondsen. In dit voorbeeld dus Jan en de notaris. Als een van de partijen weigert te tekenen, blijven de fondsen vergrendeld in de wallet. Immers, de notaris heeft een wettelijke plicht tot het controleren van de echte identiteit van Jan.

Voordelen multisig

Het gebruik van multisig technologie bij het nalaten van cryptocurrency biedt verschillende voordelen. Ten eerste vermindert dit het risico op fraude of diefstal. Aangezien meerdere handtekeningen nodig zijn om de fondsen vrij te geven, wordt het veel moeilijker voor een enkele partij om de fondsen te ontvreemden. Ten tweede zorgt het voor een transparante en controleerbare registratie van de transactie. Alle betrokken partijen kunnen zien wanneer de fondsen in de wallet zijn overgemaakt. Ook wanneer aan de vrijgave voorwaarden is voldaan. Tot slot ook wanneer de fondsen zijn vrijgegeven.


Laatste artikelen

BCM
Bitcoin Meester wat vanaf maart 2023 BCM heet, is een crypto exchange gevestigd in Aalsmeer. BCM is in 2017 opgericht en hebben op het moment van schrijven rond de 400.000 klanten. Het is één van de makkelijkste platformen in het …
Finst
Finst is een crypto exchange gevestigd in Amsterdam en opgericht in 2023 door voormalige werknemers van DEGIRO. DEGIRO is een online platform voor de handel in aandelen, etc. DEGIRO trekt met name veel bekendheid door o.a. de kosten extreem te …
Cryptojacking
In de afgelopen jaren is cryptojacking uitgegroeid tot een wijdverbreid probleem op het internet. Het is een vorm van cyberaanval waarbij de aanvaller de rekenkracht van jouw computer gebruikt om cryptocurrency te minen, zonder jouw toestemming. Dit kan gebeuren via …