Privacyverklaring en cookie beleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Persoonsgegevens zijn gegevens die over een persoon gaan of te herleiden zijn naar een persoon. On The Chain verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. We willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt On The Chain persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Mensen die interesse tonen in onze begeleiding sessies of andere diensten.

Waarvoor en hoe lang verwerkt On The Chain persoonsgegevens?

a. Om een relatie met je te kunnen aangaan

Als je overweegt om een begeleiding sessie te volgen, dan hebben we persoonsgegevens nodig. De gegevens die we in eerste instantie van je ontvangen via een van onze contactformulieren, inschrijfformulier of via e-mail worden uitsluitend binnen On The Chain gebruikt voor de stappen die nodig zijn voor afstemming voor het volgen van een begeleiding sessie.

b. Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je met On The Chain een overeenkomst bent aangegaan d.m.v. een inschrijfformulier, willen we je goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeenkomst verwerken we persoonsgegevens. We gebruiken je naam en adresgegevens om contact met je te onderhouden. We leggen daarnaast ook de onderlinge communicatie vast in e-mailberichten. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verleen je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.

c. Voor ontwikkeling en verbeter doeleinden

We kunnen de gegevens die we van jou hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen we de dienstverlening aan jou en alle andere opdrachtgevers verbeteren.

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door On The Chain, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

e. Voor archief doeleinden

We verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als we de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen we de gegevens toch nog moeten bewaren voor archief doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelt On The Chain?

De persoonsgegevens die verzameld worden: Voorna(a)m(en), Achternaam, Adres, E-mail adres(sen), Telefoonnummer(s), Geboortedatum en in het geval van Bedrijf contacten ook Factuuradres, Bedrijfsnaam, KvK nummer.

Waar en met welke beveiliging verwerkt On The Chain persoonsgegevens?

De gegevens die On The Chain ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

a. Servers On The Chain

Jouw persoonsgegevens op inschrijfformulieren en facturen worden op de servers bewaard van On The Chain. De servers van On The Chain zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord en daar waar mogelijk gecombineerd met tweestapsverificatie.

b. Mijndomein.nl, Microsoft, Hubspot, Moneybird

De e-mail en website van On The Chain worden gehost bij Mijndomein.nl en Microsoft. Als je contact opneemt via e-mail of het contactformulier, worden die betreffende mails en contactformulieren opgeslagen op de Hubspot servers van On The Chain en de servers van Microsoft. Het domein van On The Chain is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord gecombineerd met tweestapsverificatie. Daarnaast gebruikt On the Chain diensten van Moneybird voor de administratie. Lees het privacybeleid van Microsoft, Hubspot en Moneybird voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Hoe gaat On The Chain met mijn persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen On The Chain kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben zoals coaches en administratief personeel. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van artikel 74 wet Suwi en met inachtneming van de Wbp en de daaruit voortvloeiende meldingsplicht..

E-mails naar groepen worden uitsluitend in Bcc gezonden, tenzij anders overeengekomen.

Verwerkt On The Chain bijzondere persoonsgegevens?

On The Chain gebruikt een foto van de medewerkers op de website om On The Chain een gezicht te geven indien toestemming is gegeven door de desbetreffende medewerker.

Verwerkt On The Chain overige bijzondere persoonsgegevens?

On The Chain verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

  • Jouw persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met derden zonder jouw schriftelijke toestemming vooraf.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Heb ik inzage in welke persoonsgegevens On The Chain van mij verwerkt?

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij On The Chain zijn vastgelegd en bewaard worden. Je kunt een aanvraag doen via e-mail naar info@onthechain.nl Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Ook kun je vragen om rectificatie, overdracht of wissen van je eigen gegevens.

Hoe gebruikt On The Chain cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Een cookie geeft ons geen toegang tot jouw computer en vertelt ons geen andere informatie dan de informatie die je ons hebt gegeven.

We maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. Het betreft in ons geval geen reclame- of advertentiecookies. Als bezoeker kun je via ons geen reclame van derden ontvangen.

Daarnaast gebruiken we ook analytische cookies zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik en bezoek aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze content te kunnen bieden.

Over het geheel genomen helpen cookies ons om je te voorzien van een betere website, omdat ze ons onder meer inzicht geven in welke pagina’s je als nuttig ervaart en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot jouw computer of enige informatie over jou.

Als je liever geen cookies wilt opslaan op jouw computer, kun je ervoor kiezen deze uit te zetten via je browser. Een eenvoudige gebruiksaanwijzing vind je bijvoorbeeld hier: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Google analytics en jouw gegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren we hiermee de werking van de website. We anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De gegevens van bezoekers die we versturen naar Google Analytics worden geanonimiseerd. De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Wat doet On The Chain met een mogelijk datalek?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als er toch per ongeluk gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen, dan is er mogelijk sprake van een datalek. Dit moeten wij in sommige situaties melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het UWV.

Kan On The Chain dit document wijzigen?

On The Chain conformeert zich volledig aan de regelgeving welke voortvloeit uit voornoemde AVG en eventuele aanvullende regels op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt uiteraard ook met betrekking tot eventuele rechten welke (onbedoeld) niet in dit reglement zijn vermeld of eventuele onjuistheden in dit reglement.

Ja, onze privacyverklaring en cookiebeleid wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we de privacyverklaring daar op aan. We adviseren om met enige regelmaat te controleren of je nog steeds instemt met ons beleid. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kun je steeds terugvinden op onthechain.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door On The Chain kun je terecht bij de Privacy Officer:

John-Paul Straver
Tel: +31 (0) 85 004 11 22
E-mail: john-paul@onthechain.nl

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door On The Chain bij de Autoriteit Persoonsgegevens.