Varianten van blockchain

Er zijn verschillende varianten van blockchain, elk met een ander toepassingsgebied. Waar het ene systeem openbaar toegankelijk is, wil je voor privacygevoelige gegevens een extra laag beveiliging.

Publieke blockchains

De eerste en bekendste variant van blockchainnetwerken, Bitcoin en Ethereum, zijn publieke blockchains. Iedereen kan publieke blockchains lezen, er transacties naartoe sturen en deelnemen aan het consensusproces. Deze blockchains werken zonder toegangsrechten (trustless). Elke transactie is openbaar en gebruikers kunnen anoniem blijven.

(Semi-)private blockchains

Het beheer van een (semi-)private blockchain ligt bij één bedrijf. Dat bedrijf kan elke (willekeurige) gebruiker toevoegen aan het netwerk, zolang die gebruiker voldoet aan vooraf vastgestelde criteria. Deze variant van blockchain met toegangsrechten is niet echt gedecentraliseerd, maar is wél aantrekkelijk voor business-to-business en overheidstoepassingen.

Consortium

In een consortium blockchain beheert een vooraf geselecteerde groep – bijvoorbeeld een groep grote bedrijven – het consensusproces. Het recht om de blockchain te lezen en transacties in te dienen kan openbaar zijn, maar is vaak voorbehouden aan de deelnemers. Consortium blockchains worden beschouwd als blockchains met toegangsrechten en zijn de meest geschikte blockchains voor bedrijven.

Hybride

De laatste van de varianten van blockchain. Een hybride blockchain maakt ook gebruik van de gecombineerde functies van private en public blockchain-netwerken. Op het eerste gezicht behouden hybride blockchains een enorme gelijkenis met consortium blockchains, maar het verschil tussen beide is opvallend. In tegenstelling tot consortium blockchains met meerdere deelnemers die gezamenlijk helpen om het netwerk te onderhouden, kan een hybride blockchain een enkele beheerder hebben. Hybride blockchains werken het beste wanneer een organisatie sommige van haar gegevens open access nodig heeft en andere privé moeten worden gehouden voor intern gebruik. Het multichain-model van hybride blockchain kan ruimte geven aan veel rechten, zoals gedefinieerd door de eigenaar van het systeem. De transparantie kan open of gesloten zijn, afhankelijk van hoe de regels zijn ingesteld.


Laatste artikelen

Portfolio management
Het doel van dit artikel is je aan het denken te zetten over het opbouwen en beheren van je portfolio met crypto. Hieronder staan stappen beschreven over hoe je dit kunt aanpakken. Dit is echter voor iedereen verschillend en geen …
Risicomanagement
In het artikel over portfolio management hebben we het gehad over de SMART-manier van doelen stellen. Ongetwijfeld bevat jouw plan een toekomst met rendement! Dit rendement wil je uiteraard beschermen en dan is goed risicomanagement belangrijk. Een risico is een …
Hoe verstuur en ontvang je cryptocurrency?
Je hebt je eerste crypto’s gekocht bij een handelsplatform en wilt er een betaling mee doen of overmaken naar een andere wallet. Misschien heb je een NFT op het oog, of heb je via marktplaats iets moois gevonden en wil …