De onderliggende waarde van Crypto: Een realiteit die niet genegeerd kan worden

In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de onderliggende waarde van cryptocurrencies. Critici beweren dat crypto slechts gebakken lucht is, zonder tastbare activa om de waarde te ondersteunen. Ze wijzen op de volatiliteit, het gebrek aan fysieke representatie en de schijnbaar ongrijpbare aard van digitale valuta’s. Echter, deze visie doet geen recht aan de opkomst van cryptocurrencies als een revolutionaire en waardevolle innovatie. In dit artikel zullen we de argumenten weerleggen die beweren dat crypto geen onderliggende waarde heeft en laten zien waarom het tijd is om verder te kijken dan oppervlakkige vooroordelen.

value text in frame
Photo by Kevin Malik on Pexels.com

De waarde van blockchain-technologie

Om de onderliggende waarde van crypto te begrijpen, moeten we eerst de technologie erachter, de blockchain, erkennen. Blockchain is een gedecentraliseerd en transparant grootboeksysteem dat vertrouwen en veiligheid biedt bij het verifiëren en vastleggen van transacties. Deze technologie heeft de potentie om tal van sectoren te transformeren, waaronder financiën, logistiek, gezondheidszorg en meer. De intrinsieke waarde van het vermogen van blockchain om transacties efficiënter, veiliger en sneller te maken, kan niet worden genegeerd.

Gemeenschap en adoptie

Een ander bewijs van de onderliggende waarde van crypto is de groeiende gemeenschap en de toenemende adoptie ervan. Mensen over de hele wereld omarmen cryptocurrencies als een alternatieve vorm van betaling, investering en waardeopslag. Bedrijven en instellingen beginnen crypto te accepteren als betaalmiddel, waardoor het een bredere acceptatie krijgt. Deze toenemende adoptie is een duidelijke indicatie dat crypto meer is dan alleen gebakken lucht. Degenen die ervoor kiezen om het te gebruiken en erin te investeren, erkennen de werkelijke waarde ervan.

Digitale schaarste en functionaliteit

Sommige cryptocurrencies hebben een mechanisme van digitale schaarste ingebouwd, zoals Bitcoin, waarvan het totale aanbod beperkt is tot 21 miljoen munten. Deze schaarste, in combinatie met toenemende vraag, draagt bij aan de waarde van crypto. Bovendien bieden veel cryptocurrencies unieke functionaliteiten en oplossingen. Ze worden gebruikt voor slimme contracten, gedecentraliseerde financiën (DeFi), non-fungible tokens (NFT’s), en meer. Deze functionaliteiten hebben reële toepassingen en kunnen waarde toevoegen aan verschillende industrieën, wat aantoont dat crypto meer is dan alleen lucht.

Marktwaarde en investeringsrendement

Het feit dat cryptocurrencies een marktwaarde hebben en dat mensen er winst mee kunnen maken, geeft aan dat er een onderliggende waarde aanwezig is. Crypto heeft bewezen dat het een interessant beleggingsrendement kan bieden. Hoewel de markt volatiel kan zijn, hebben investeerders historisch gezien aanzienlijke winsten behaald met cryptocurrencies. Dit zou niet mogelijk zijn als crypto geen enkele waarde zou hebben.

person putting coin in a piggy bank
Photo by cottonbro studio on Pexels.com

Waar beleg je in als je crypto koopt?

Het helpt als we een cryptocurrency vergelijken met een aandeel. Er zijn enkele duidelijke paralellen te trekken tussen beiden.

Eigendom en stemrechten

Een aandeel vertegenwoordigt eigendom in een bedrijf en geeft de aandeelhouder stemrechten bij beslissingen die van invloed zijn op het bedrijf. Aandelenhouders hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van het bedrijf en kunnen stemmen over belangrijke beslissingen, zoals het benoemen van bestuurders. Cryptocurrencies daarentegen vertegenwoordigen de digitale waarde of functionaliteit binnen een blockchain-netwerk. Sommige blockchain-netwerken hebben validators of node-operators stemrecht bij het nemen van beslissingen over wijzigingen in het protocol. Dit stemrecht kan worden uitgeoefend via mechanismen zoals on-chain governance of off-chain overlegprocessen. Validators kunnen bijvoorbeeld stemmen over protocolupgrades, wijzigingen in netwerkparameters, de introductie van nieuwe functies of andere governancekwesties die van invloed zijn op het blockchain-ecosysteem. Sommige blockchain-netwerken geven validators een grotere invloed op beslissingen, terwijl andere meer decentrale besluitvormingsprocessen hebben waarbij verschillende belanghebbenden, zoals tokenhouders, bij de besluitvorming worden betrokken.

Deelname aan winst

Als aandeelhouder kun je in aanmerking komen voor een deel van de winst van het bedrijf in de vorm van dividenduitkeringen. De hoeveelheid dividend die je ontvangt, is afhankelijk van het aantal aandelen dat je bezit. Bij sommige blockchain-netwerken kunnen mensen die cryptocurrencies ‘staken‘ (vasthouden en vastzetten) beloond worden met transactiekosten, vergelijkbaar met dividenduitkeringen op aandelen. Dit proces staat bekend als Proof of Stake (PoS) consensusmechanisme, dat wordt gebruikt door verschillende cryptocurrencies.

Bij Proof of Stake kunnen gebruikers hun cryptocurrency-tokens inzetten en vastzetten als een vorm van beveiliging en bijdrage aan het netwerk. Door deel te nemen aan het staken, helpen de gebruikers bij het valideren van transacties en het beveiligen van het netwerk. Ze ontvangen transactiekosten als beloning die door het netwerk worden gegenereerd. Deze beloningen kunnen worden beschouwd als vergelijkbaar met dividenduitkeringen op aandelen, omdat ze een vorm van passief inkomen vormen voor degenen die hun tokens staken. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle cryptocurrencies het Proof of Stake-consensusmechanisme gebruiken, en dus niet alle cryptocurrencies beloningen geven aan degenen die hun tokens staken. Elk mechanisme heeft zijn eigen beloningssysteem en regels.

Handels- en beleggingsactiviteiten 

Zowel aandelen als cryptocurrencies kunnen worden verhandeld op verschillende marktplaatsen. Beleggers kunnen winst maken door aandelen of cryptocurrencies te kopen en te verkopen tegen gunstige prijzen. Echter, de aandelenmarkt en de cryptomarkt verschillen in termen van regelgeving, liquiditeit, volatiliteit en andere factoren, wat van invloed kan zijn op de handelsactiviteiten en beleggingsmogelijkheden.

Risico’s en regelgeving 

Het beleggen in aandelen en cryptocurrencies gaat gepaard met verschillende risico’s en regelgevingskwesties. De regelgeving rond aandelenhandel is doorgaans strenger en meer gestructureerd, terwijl de cryptomarkt minder gereguleerd is en meer volatiliteit kan vertonen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico’s en regelgevingsaspecten die verband houden met het beleggen in beide activa.

paper bills and coins inside a miniature shopping cart
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Wat koop je met een NFT?

NFT’s zijn een vorm van digitale activa die uniek en niet-vervangbaar zijn. NFT’s vertegenwoordigen vaak digitale kunst, verzamelobjecten, virtueel vastgoed en andere unieke digitale items. De verhouding van NFT’s ten opzichte van cryptocurrencies en traditionele aandelen kan als volgt worden beschreven:

Eigendom en uniekheid

NFT’s vertegenwoordigen het eigendom van een specifiek digitaal item of een specifieke digitale representatie van een item. Elke NFT is uniek en kan niet worden vervangen door een andere token met dezelfde waarde. In tegenstelling tot cryptocurrencies, waarbij tokens onderling uitwisselbaar zijn, heeft elke NFT zijn eigen unieke kenmerken en waarde.

Geen aandeel in bedrijf of winst

NFT’s geven geen eigendomsrecht in een bedrijf of winstdeelname, in tegenstelling tot traditionele aandelen. Ze vertegenwoordigen voornamelijk het eigendom van digitale inhoud, zoals kunstwerken of virtuele items. Bij het kopen van een NFT krijg je het eigendom van het specifieke item, niet van het bedrijf of de ontwikkelaar erachter.

Potentiële waardestijging

Net als bij cryptocurrencies kunnen NFT’s in waarde stijgen of dalen op basis van vraag en aanbod. Populaire NFT’s kunnen aanzienlijke bedragen opbrengen bij veilingen of op secundaire marktplaatsen. De waarde van een NFT kan sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals de maker, zeldzaamheid en vraag.

Conclusie

Het idee dat crypto en NFT’s geen onderliggende waarde hebben en slechts gebakken lucht zijn, is een simplistische visie die geen rekening houdt met de complexiteit en het potentieel van deze innovaties. De blockchain-technologie, de groeiende gemeenschap, de toenemende adoptie, de functionaliteiten en de investeringsmogelijkheden zijn allemaal bewijzen van de reële waarde van crypto.

0 0 stemmen
Article Rating
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Laatste artikelen

PayPal versterkt de brug naar web3 betalingen
De recente aankondiging van PayPal over de introductie van 'on- en off-ramps' voor Web3-betalingen is een grote overwinning voor de wereld van crypto en blockchain. Dit markeert een belangrijke stap in de richting van grotere acceptatie en integratie van digitale …
Visa en Circle: samenwerking voor de toekomst van financiën
Een baanbrekende alliantie De recente aankondiging van de samenwerking tussen Visa en Circle markeert een baanbrekende stap voorwaarts voor de financiële wereld en de bredere acceptatie van digitale valuta. In een tijd waarin de fintech-revolutie de traditionele financiële sector opschudt, …
Blockchain: de toekomst van traditionele financiële markten
Een revolutionaire stap van de London Stock Exchange Group De London Stock Exchange Group (LSEG) heeft ambitieuze plannen onthuld voor een nieuw digitaal marktbedrijf dat traditionele financiële activa zal verhandelen op de blockchain-technologie, die vooral bekend staat om zijn rol …