Toepassingen van blockchain

Er zijn veel toepassingen van blockchain. We beschrijven hier een aantal toepassingen.

Cryptovaluta

Bij het grote publiek is blockchain bekend door cryptovaluta, waarvan Bitcoin wel de bekendste is. Maar er zijn al duizenden verschillende cryptovaluta, zoals Ethereum en Cordano, met talloze varianten die daarop zijn gebaseerd. Elke valuta hanteert zijn eigen variant op gebied van consensusmethode, toepassingsgebied en snelheid.

Logistiek

Blockchaintechnologie maakt de logistiek transparanter. Met alle beschikbare informatie kunnen bedrijven de blockchain inzetten om materialen tot aan de bron te traceren, de echtheid en herkomst te bewijzen en de goederenstroom te versnellen. De techniek is in bijna elke sector omzetbaar. BMW gebruikt als toepassing bijvoorbeeld de blockchain VeChain voor het opslaan van gegevens als kilometerstand en reparaties aan de auto om zo fraude met dit soort gegevens te voorkomen. 

Publieke sector

Er zijn op dit moment in verschillende landen onderzoeken gestart of blockchain kan worden ingezet als officieel register voor activa van overheid en burgers, zoals gebouwen, huizen, voertuigen en patenten. Blockchains kunnen ook worden ingezet bij het stemmen tijdens verkiezingen, het verminderen van fraude en het verbeteren van administratieve taken, zoals inkoop. Met blockchain kunnen bijvoorbeeld workflows worden bewaakt, waaruit moet blijken of de juiste experts en organisaties zijn ingehuurd.

Human Resource Management

Tijdens sollicitatieprocedures gaat er heel wat tijd verloren aan het nalopen van alle aangeleverde gegevens van een kandidaat. Als alle opleidingen, certificeringen en werkervaring in blockchain worden vastgelegd, vormt dat voor HR-professionals een geweldig efficiënte manier om alle data te verifiëren en een compleet beeld te krijgen van de achtergrond van de kandidaten.

Zorg

Patiëntgegevens bij de dokter of uit het ziekenhuis worden vaak nog per post verstuurd naar andere zorgverleners, om vervolgens handmatig ingevoerd te worden in de computer. Een duur, foutgevoelig en traag proces. Met blockchain technologie kan het sneller, goedkoper en fouten zijn nagenoeg onmogelijk. Daarnaast is de patiënt zelf eigenaar van de data, wel zo prettig.

Verzekeren

Op de blockchain kunnen afspraken tussen bijvoorbeeld een zorgverzekeraar en een klant worden vastgelegd. Op het moment dat je zorg krijgt, kan via de blockchain bepaald worden of je hiervoor verzekerd bent. Zo ja, dan wordt het automatisch vergoed. Dus geen tijdrovende procedures meer aan de kant van de verzekeraar.

Nutssector

Binnen nutssector zijn er meerdere toepassingen mogelijk met blockchain: voor de directe verkoop (peer-to-peer) van zonne-energie tussen buren, de energiehandel tussen nutsbedrijven, automatische facturering bij autonome oplaadpunten voor elektrische voertuigen, en nog veel meer.


Laatste artikelen

Portfolio management
Het doel van dit artikel is je aan het denken te zetten over het opbouwen en beheren van je portfolio met crypto. Hieronder staan stappen beschreven over hoe je dit kunt aanpakken. Dit is echter voor iedereen verschillend en geen …
Risicomanagement
In het artikel over portfolio management hebben we het gehad over de SMART-manier van doelen stellen. Ongetwijfeld bevat jouw plan een toekomst met rendement! Dit rendement wil je uiteraard beschermen en dan is goed risicomanagement belangrijk. Een risico is een …
Hoe verstuur en ontvang je cryptocurrency?
Je hebt je eerste crypto’s gekocht bij een handelsplatform en wilt er een betaling mee doen of overmaken naar een andere wallet. Misschien heb je een NFT op het oog, of heb je via marktplaats iets moois gevonden en wil …